Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Inspekcije tokom praznika obavile preko 1500 kontrola

Datum objave: 20.01.2021 12:21 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Tokom praznika vršene su kontrole pojačane kontrole na cijeloj teritoriji Crne Gore. Inače, u sprovođenju mjera protiv širenja epidemije pojačano su angažovane Turistička, Tržišna, Inspekcija rada, Zdravstveno-sanitarna i Inspekcija za igre na sreću koje su u prvoj nedjelji ove godine obavile preko 1500 kontrola. Tom prilikom izrečeno je 14 prekršajnih naloga i pokrenuto 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

 
Najviše nepravilnosti tokom praznika bilježila je Turistička inspekcija koja je nastavila da kontinuirano vrši kontrole ugostiteljskih objekata. U prve dvije nedjelje nove godine kontorlisan je i rad skijališta, te su inspektori kaznili dva ski centra koja nisu odredila redara čija je obaveza da obezbjeđuje poštovanje mjera od strane korisnika ski usluga. Nakon intervencije ove inspekcije te nepravilnosti su otklonjene, a u Kolašinu i na Žabljaku organizovano prisustvo po jednog turističkog inspektora kako bi se kontrolisalo sprovođenje mjera u ski centrima i ugostiteljskim objektima u tim opštinama, s obzirom na veću posjećenost gostiju. 

Kada je u pitanju poštovanje propisanih mjera u ugostiteljskim objektima karakteristično je da većina subjekata nadzora poštujuje ove mjere, dok se prekršaji uglavnom ponavljaju pretežno kod istih subjekata nadzora. Imajući to u vidu, pokrenuta je inicijativa kod Ministarstva zdravlja da se izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvede mogućnost pečaćenja objekta od strane Turističke inspekcije za one subjekte nadzora kod kojih se ponavljaju pomenuti prekršaji.

Inspekcija rada je bila u stanju pripravnosti i dezurstva u Podgorici za vrijeme praznika tokom kojih nije bilo inicijativa za vršenje nadzora. Što se tiče uvećanja zarada za praznike onim zapislenim koji su mogli da rade - uvećanje ce biti iskazano kroz januarsku zaradu, pa se zaposleni mogu tada obratiti Inspekciji rada ukoliko im to pravo bude uskraćeno (besplatni broj: 080 555-555).

Zdravstveno sanitarna je od jula pa do 11. januara intezivno vršila kontrole na graničnim prelazima koji uključuje vazdušni, kopneni, željeznički i pomorski saobraćaj, pa je od jula do početka januara izvršila preko 14000 kontrola i napisala 91 000 rješenja o samoizolaciji. Zdravstveno-sanitarna od 11.januara ove godine ne vrši kontrole na graničnim prezalima shodno odluci Ministarstva zdravlja pa kada je riječ o epdemiji sada je usmjerena na izdavanje rješenja o samoizolaciji, dok se redovno obavljaju druge aktivnosti u ostalim oblastima nadzora.

Podsjećamo da za one koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera Ministarstva zdravlja kazne uopšte nisu male: od 100 do 2000 eura za fizičko lice, a za od 2.000 do 20.000 za pravno lice i od  500 do 2000 za odgovorno lice u pravnom licu, i od 350 do 6000 za preduzetnika. S obzirom na visinu kazni, ali i realni rizik za zdravlje koje donosi neodgovno ponašanje pojedinaca, apelujemo na sve da poštuju mjere kako bismo zajedno doprinijeli smanjenju negativnih posledica po zdravlje građana ali i ekonomiju zemlje.

PR služba Uprave za inspekcijske poslove