Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Povučeno sa tržišta 1086 komada opasnih proizvoda

Datum objave: 11.12.2020 14:38 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Saopštenje: Povučeno sa tržišta 1086 komada opasnih proizvoda

U toku pojačanog nadzora koji ji je trajao od kraja novembra do danas na tržištu Crne Gore je pronađeno   29 vrsta opasnih proizvoda u količini od 1086 komada, od čega  16 vrsta opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom i to u količini od 758 komada.

Proizvodi o kojima je riječ su svjetleći lanci – lampice za kićenje jelki. Istraživanja pokazuju da oni mogu biti veoma opasni proizvodi, pošto se radi o električnoj opremi sa ulaznim naponom od 220V sa visokim rizikom od električnog udara i mogućnošću izbijanja požara. Potrošači često nijesu u dovoljnoj mjeri informisani da upotreba svjetlećih lanaca, koji ne ispunjavaju zahtjeve  bezbjednosti, mogu ozbiljno ugroziti život i zdravlje.

Za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik, kontrolisanim subjektima je izrečena mjera trajne zabrane prometa i povlačenje sa tržišta, dok je za  proizvode koji ne predstavljaju ozbiljan rizik izrečena privremena zabrana prometa, do otklanjanja utvrđenih neusaglašenosti.

U jedom slučaju  za 4 vrste proizvoda  u količini od 64 komada, naloženo je kontrolisanim subjektima da izvrše opoziv proizvoda od krajnjeg potrošača, na način što će mjeru opoziva objavili u nekom od sredstava javnog informisanja.

Po nalogu inspektora određena je mjera uništenja  za 7 vrsta  opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom u količini od 525 komada.