Manja slova Veća slova RSS
>

Održana e-konferencija na temu novog zakonodavstva EU o tržišnom nadzoru

Održana e-konferencija na temu novog zakonodavstva EU o tržišnom nadzoru
Datum objave: 03.06.2020 12:34 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicuTokom protekle nedjelje, 27 i 28. maja održana je dvodnevna e-konferencija na temu novih regulativa EU u oblasti tržišnog nadzora. Organizator e-konferencije je PTB njemački nacionalni metrološki Institut ,u okviru Regionalnog fonda za infrastrukturu kvaliteta Jugoistočne Evrope ( SEE QI FUND).Na konferenciji je učestvovalo oko 100 učesnika iz zemalja zapadnog Balkana i zemalja Istočnog partnerstva.
Učesnici su bili predstavnici ministarstava odgovorni za transponovanje zakonodavstva, kao i organi tržišnog nadzora koji su nadležni za sprovođenje zakonodavstva u svim zemljama Zapadnog Balkana. Predavači su bili iz Njemačke.

U fokusu e-konferencije su bile 2 nove regulative EU, (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i usklađenosti proizvoda i izmjeni direktive 2004/42/EZ i uredbi br. 765/2008 i 305/2011, i Regulative (EU) 2019/515 o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju van snage Uredbe 764/2008, koje će zemlje Zapadnog Balkana (WB6), u bliskoj budućnosti, u potpunosti preuzeti u svoje zakonodavstvo.

Ciljevi konferencije su sljedeći:
• biti svjestan razlika u odnosu na staro zakonodavstvo u zemljama WB6,
• da se detaljno razumiju novi propisi,
• biti u mogućnosti primijeniti i prenijeti znanje,
• biti u stanju preduzeti korake za preuzimanje propisa u nacionalno zakonodavstvo i primjena.