Manja slova Veća slova RSS
>

Zabrana stavljanja na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti

Primjena Pravilnika o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo

Datum objave: 21.02.2019 12:28 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo ekonomije je, u proteklom periodu, donijelo određeni broj pravilnika kojima se uređuje uvođenje zahtjeva eko dizajna pojedinih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije, a koji propisuju postepenu eliminaciju određenih manje efikasnih tehnologija sa tržišta.


U praktičnom smislu‚ primjena zahtjeva eko dizajna znači zabranu stavljanja na tržište uređaja koji ne ispunjava propisane zahtjeve u pogledu energetske efikasnosti odnosno ne ispunjava određene funkcionalne zahtjeve . Jedan od propisa, koji se primjenjuje od 1. jula 2018. godine je Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo.

Prema ovom Pravilniku od 1. jula 2018. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage 100 W i veće, odnosno od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Ovi zahtjevi će biti strožiji u narednom periodu na način da će biti zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine sve klasične sijalice sa žarnom niti koje se stavljaju na tržište moraju biti bazirane na nekoj novoj tehnologiji, a shodno praksi EU koja je sprovela ovaj proces u ranijem periodu (počev od 2012. godine).

Prema saznanjima Uprave carina koja vrši kontrolu uvoza robe i Tržišne inspekcije koja vrši kontrolu stavljanja na tržište proizvoda, određeni broj privrednih subjekata koji se bave uvozom sijalica nije informisan o zabrani stavljanja na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti. Naime, pojedini privredni subjekti su i dalje zainteresovani za uvoz sijalica čije je stavljanje na tržište zabranjeno.

Kako predmetni propis ne zabranjuje stavljanje sijalica u slobodan promet (uvoz) to uvoznici mogu biti izloženi troškovima carinskog postupka za robu koju kasnije ne mogu stavljati na tržište i prodavati na teritoriji Crne Gore.
S tim u vezi, ovim putem ponovo obavještavamo: ovlašćene zastupnike, uvoznike i distributere, kao i crnogorsku javnost o predmetnom propisu, kao i o tome šta u praksi znači njegova primjena.