Manja slova Veća slova RSSSaopstenja

09.08.2019.

Saopštenje:Turistička inspekcija kontrolisala rad agencije „IN TRAVEL“

Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek inspekcije za turizam, je u periodu od 2012. do 2019. godine, redovno kontrolisala agenciju „IN TRAVEL“ iz Podgorice. U tekućoj godini, do sada su izvršena četiri nadzora navedene agencije.

09.08.2019.

Saopštenje: Tržišna inspekcija uspješno sprovela aktivnosti u okviru kampanje "Dani zajedničke akcije" u Budvi

Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek Tržišne inspekcije, je u okviru kampanje pod nazivom "Dani zajedničke akcije", a u cilju nadzora nad primjenom zakonskih propisa koji regulišu zaštitu prava intelektualne svojine, uspješno sprovela aktivnosti u saradnji sa inspektorima Uprave policije.

09.08.2019.

Saopštenje: Izvršen inspekcijske pregled postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Nikšić

Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek inspekcije za vode, izvršila je inspekcijski pregled postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Nikšić. Pregledu su prisustvovali Krivokapić Milorad i Dendić Janko.

31.07.2019.

JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA UZ ISPLATU OTPREMNINE ZAPOSLENOM

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposenih u javbom sektoru, a u vezi sa Zaključkom Valde CG br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine, starješina Uprave za inspekcijske poslove objavio je

26.07.2019.

Implementacija preporuka za rad na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama

Uprava za Inspekcijske poslove je u saradnji sa Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvom zdravlja, pripremila Preporuke za rad na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama na osnovu Pravilnika o mjerama zaštite na radnom mjestu ("Službeni list CG", br. 40/15) i Pravilnika o mjerama zaštite na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Službeni list Crne Gore", br. 020/19), kojim se propisuje da radovi na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja.

09.07.2019.

Saopštenje: Izvještaj Ekološke inspekcije i Inspekcije za vode povodom pričinjene štete ekosistema rijeke Ćehotine

Nakon saznanja da je došlo do akcidenta na rijeci Vezišnici i Ćehotini, Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode su 05.07.2019.godine izašli na lice mjesta, izvršili inspekcijski nadzor i konstatovali sljedeće:

02.07.2019.

Saopštenje: Korišćenje plažnog mobilijara

S obzirom na to da Upravi za inspekcijske poslove - Odsjeku za inspekciju turizma, pristižu prijave gostiju, koji koriste usluge zakupaca kupališta, a iste se odnose na naplatu plažnog mobilijara posle 17h, smatramo za shodno da korisnike ovog vida usluge upoznamo sa zakonskim odredbama.

27.06.2019.

Saopštenje: Inspekcija sankcionisala nelegalno odlaganje otpada na obali Drcke

Od početka izvođenja porojekta auto-puta nadležne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove redovno obavljaju nadzor i donose mjere u okviru nadležnosti propisanih zakonom. Radi javnosti, treba navesti da je zakonom propisano da Stručni nadzor za zaštitu životne sredine vrši kontinuirani nadzor na terenu, dok inspekcije vrše samo periodične kontrole. Stoga se ne može reći da je broj kontrola koje su u ovom periodu izvršile inspekcije mali. Ekološka inspekcija izvršila je 70 kontrola , a broj preduzetih mjera takođe govori o revnosti ove inspekcije (dva Zaključka o administrativnom izvršenju rješenja-novčanom kaznom, 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, Zahtjev za dodatne mjere remedijacije za rijeku Taru kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine).

10.06.2019.

Počinje program Stop sivoj ekonomiji za 190 viskoškolaca

Počinje program Stop sivoj ekonomiji za 190 viskoškolaca

Za 190 nezaposlenih mladih sa stečenim visokim obrazovanjem i radnim iskustvom minimum devet mjeseci, u ponedjeljak 10. juna, počinje Program “Stop sivoj ekonomiji”. Nosilac Programa je Ministarstvo rada i socijalnog staranja a realizovaće ga Zavod za zapošljavanje i četiri crnogorske uprave: Poreska uprava, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava policije i Uprava carina, koja je prvi put programski partner.

15.05.2019.

Crnogorski privrednici održali radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

Crnogorski privrednici održali radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelskom kompleksu Verde organizovan radni sastanak predstavnika UPCG i crnogorskih privrednika sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove (UIP). Sastanak je održan u cilju pravovremene pripreme privrednika za ljetnju turističku sezonu.