Manja slova Veća slova RSSSaopstenja

30.04.2020.

Vizuali za upustva za primjenu mjera od 4.maja

Preuzimanje vizuala za primjenu mjera od 4.maja

30.04.2020.

Upustvo za primjenu mjera od 4.maja

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je, na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost na izmjene pojedinih naredbi i formulisanje obavezujućih uputstava kako bi se od ponedjeljka 4. maja omogućio:

21.04.2020.

OBAVJEŠTENJE trgovačkim lancima, marketima kao i drugim prodajnim objektima o poštovanju preporuka Instituta za javno zdravlje

U skladu sa mjerama ranije propisanim od strane Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo ekonomije podjseća sve trgovačke lance, markete kao i druge prodajne objekte na obavezu poštovanja istih:

10.04.2020.

Obavještenje o zabrani rada svih vrsta aparata za kafu (kafemata i slično)

Na osnovu člana 1, tačka 5 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list Crne Gore“, broj 15/2020 i 27/2020), u daljem tekstu Naredba, Operativni štab za podršku privredu obavještava sljedeće:

01.04.2020.

Saopštenje: Obaveze poslodavaca tokom trajanja mjera Vlade za spriječavanje širenja zaraze

Zakonom o radu je propisano da zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada u slučajevima privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede na radu ili u drugim slučajevima u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju. Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju predviđeno je da u slučaju karantinskih bolesti kada je zaposleni privremeno spriječen za rad isti ima pravo na naknadu zarade u visini 100% od osnova za naknadu. To znači da su poslodavci kojima nije zabranjen rad tokom trajanja mjera iz Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID 19, u obavezi da zaposlenima u samoizolaciji i karantinu obezbijede pravo na naknadu zarade u iznosu 100% od osnova, kao i u slučaju ostalih karantinskih bolesti.

01.04.2020.

Saopštenje: Direktor i pomoćnici direktora Uprave za inspekcijske poslove donirali polovinu zarade Nacionalnom koordinacionom timu

Direktor Uprave za inspekcijske poslovo Alija Košuta, pomoćnici direktora Rada Marković, Višnja Orban, Zoran Magdelinić, Aida Čikić, Nisera Ibrahimović, Ragip Deljanin, uplatili su polovinu svoje zarade na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, u skladu sa preporukom Vlade Crne Gore a sve u cilju prikupljanja sredstava za borbu protiv epidemije zarazne bolesti COVID-19.

31.03.2020.

Saopštenje: Tržišna inspekcija sprovela kontrolu sprovođenje Vladinih mjera na pijacama i tržnicama

Tržišna inspekcija je izvršila kontrolu pijaca na teritoriji Crne Gore u smislu provjere sprovođenja Naredbe o preduzimanju privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa.

31.03.2020.

Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata stanovanja i primjer Potvrde o izuzetku od zabrane, odnosno od ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti COVID 19 iz člana 1 tačka 1 Naredbe

Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine), Operativni štab za podršku privredi izdaje OBAVJEŠTENJE

27.03.2020.

Privremeno suspendovan prijem stranaka

Obavještavamo Vas da je, shodno naredbi Ministarstva zdravlja, br.8-501/20 - 129 od 13. marta 2020. godine, za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, za period trajanja utvrđenih mjera, Uprava za inspekcijske poslove privremeno suspendovala prijem stranaka.

26.03.2020.

Potvrda o potrebi kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada

Preuzimanje obrasca o potvrdi potrebe kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada