Manja slova Veća slova RSSSaopstenja

27.12.2016.

Saopštenje: Održana Konferencija posvećena zaštiti potrošača

Glavna tržišna inspektorka Uprave za inspekcijske poslove, Nada Đurđić, predstavila je oblast zaštite potrošača na konferenciji, koja je održana 22.decembra u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME““, koji finansira Evropska unija, a sprovodi CeMI, u saradnji sa partnerima Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP).

23.12.2016.

Obaveze uvoznika sadnog materijala

Kako je ovo period kada se najviše uvozi sadni materijal voća i loznih kalemova, Fitosanitarna inspekcija upozorava sve uvoznike sadnog materijala voća, loznih kalemova, ukrasnog bilja da svoj uvoz planiraju u skladu sa važećim propisima koji pokrivaju ovu oblast.

21.12.2016.

Saopštenje: Održan sastanak posvećen jačanju saradnje učesnika Sistema za zaštitu potrošača

Saopštenje: Održan sastanak posvećen jačanju saradnje učesnika Sistema za zaštitu potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove 20.decembra 2016.godine održan je sastanak povodom unapređivanja saradnje učesnika u Sistemu za zaštitu potrošača (www.potrosac.me ).

19.12.2016.

Saopštenje: Pomoćniica direktora, gđa Orban, prisustvovala sastanku Udruženja ugostitetalja u Budvi

Gđa Višnja Orban, pomoćnica direktora Uprave za inspekcisjke poslove, u petak 16. decembra, prisustvovala je svečanoj Skupštini Udruženja ugostitelja u Budvi.

16.12.2016.

Saopštenje: Održana III sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor

Saopštenje: Održana III sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor

U Upravi za inspekcijske poslove, 15.decembra 2016.godine, održana je III sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor, kojoj su prisustvovali članovi - predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove.

15.12.2016.

Saopštenje: Održan sastanak sa NVO „35mm“

Saopštenje: Održan sastanak sa NVO „35mm“

Uprava za inspekcijske poslove je na inicijativu NVO „35mm“, danas, 15.decembra 2016.godine, održala sastanak povodom zaključivanja Memoranduma o saradnji između NVO „35 mm“ i Uprave za inspekcijske poslove. Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i Darko Ivanović, generalni sekretar Fondacije "Građanska alijansa" čiji je osnivač i član NVO "35mm" i Kristina Ćetković zadužena za realizaciju projekta "Marginalizovani od strane sistema: Ne više".

14.12.2016.

Saopštenje: Kontrola zakonskih mjerila u zdravstvu

Metrološka inspekcija je u prethodnom periodu kontrolisala manometare za kontrolu krvnog pritiska na odjeljenima Kliničkog centra u dijelu ispunjenosti zahtjeva propisanih Pravilnikom o načinu utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahtjeva za zakonska mjerila. Sva mjerila koja su ispunila propisane zahtjeve ušla su u proces ovjeravanja kod Zavoda za metrologiju, dok su mjerila koja nijesu ispunila zahtjeve uklonjena iz upotrebe.

09.12.2016.

Kontrola kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla

Kontrola kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je u toku novembra vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla u skladu sa odredbama Zakona o energetici, Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, a shodno odredbama Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

07.12.2016.

Saopštenje: Zdravstveno - sanitarna inspekcija vršila pojačani inspekcijski nadzor bezbjednosti igračaka

Saopštenje: Zdravstveno - sanitarna inspekcija vršila pojačani inspekcijski nadzor bezbjednosti igračaka

Zdravstveno – sanitarna inspekcija je u novembru, u skladu sa godišnjim planom rada, vršili planirani (proaktivni) nadzor proizvoda, plastičnih igračaka na tržištu. Ukupno je izvršeno 42 pregleda kod uvoznika, distributera i u maloprodaji. Prilikom pregleda vršen je fizički pregled i pregled prateće dokumentacije.

05.12.2016.

Saopštenje: Kontrola bespravne gradnje

Uprava za inspekcijske poslove je u prethodnom periodu vršila pojačani nadzor u dijelu kontrole bespravne gradnje na cijeloj teritoriji Crne Gore.