Manja slova Veća slova RSSSaopstenja

03.08.2018.

Potpisan Sporazum o saradnji između RAE i Uprave za inspekcijske poslove

Potpisan Sporazum o saradnji između RAE i Uprave za inspekcijske poslove Uprava za inspekcijske poslove i Regulatorna agencija za energetiku potpisale su 31. jula 2018. godine Sporazum o saradnji sa ciljem da kroz zajednički rad i razmjenu iskustava, svako iz svog domena nadležnosti, doprinesu zaštiti korisnika električne energije.

04.07.2018.

Inspekcije od početka pojačanog nadzora do 30. juna utvrdile 2.394 nepravilnosti

Uprava za inspekcijske poslove je u perodu od 11. juna do 30. juna 2018. godine izvršila ukupno 3.883 kontrole, u okviru kojih je utvrdila 2.394 nepravilnosti. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, inspektori su izrekli mjeru ukazivanja u 869 slučajeva, dok je u 820 slučajeva doneseno rješenje. Na osnovu počinjenih prekršaja izdata su 2.004 prekršajna naloga, sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 647.910€ i podneseno pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

25.06.2018.

Inspekcije Uprave sprovode pojačan nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni

Inspekcije Uprave sprovode pojačan nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni

Uprava za inspekcijske poslove od 11. juna 2018. godine vrši pojačani nadzor u primorskim opštinama i planinskim turističkim centrima. U ovom nadzoru učestvuje 70 inspektora.

30.05.2018.

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

U Upravi za inspekcijske poslove održan je sastanak sa predstavnicima organizacije EPSO. Ova organizacija predstavlja evropsko partnerstvo inspekcijskih organa iz oblasti zdravstva i socijalne njege. S tim u vezi, na sastanku su predstavnici Zdravstvene inspekcije i Inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu govorili o svojim nadležnostima i oblastima koje bi trebalo unaprijediti.

17.05.2018.

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTART W8

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTART W8

Zdravstvena inspekcija Uprave za inspekcijske poslove uključena je u VISTARTW8 projekat, koji se odnosi na inspekcijski nadzor u biomedicini – kontrolu krvi, ćelija, tkiva i organa.

09.05.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija sprovodi kontinuiranu kontrolu kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla, po planu i eventualnim prijavama sa tržišta, a u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

03.05.2018.

Kontrola obavljanja djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali su 17 subjekata nadzora koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite (usluge smještaja odraslih i starih lica, usluge podrške za život u zajednici i usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu.

30.04.2018.

Saopštenje poslodavcima - ograničenje za izdavanje dozvola zbog kažnjavanja poslodavaca po Zakonu o strancima

Novi Zakon o strancima („Sl. list CG“, broj 12/18) objavljen je 23.2.2018. godine i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 3.3.2018. godine.

27.04.2018.

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Uprava za inspekcijske poslove je zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem zaštite na radu Crne Gore učestvovala u organizaciji obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

26.04.2018.

Stop zloupotrebi prijavljivanja nepravilnosti

U cilju podsticanja građana i drugih zainteresovanih subjekata da prijave nepravilnosti, kao i pojednostavljivanja procedure prijavljivanja, Uprava za inspekcijske poslove je u aprilu 2013. godine otvorila besplatnu liniju CALL CENTRA (080 555 555), putem koje građani mogu prijaviti nepravilnosti. Takođe, pružena je mogućnost da se uočene nepravilnosti prijave i putem e-maila: prijave@uip.gov.me ili direktnim podnošenjem inicijative Arhivi Uprave za inspekcijske poslove. Na sajtu Uprave dostupni su i telefoni inspekcija, kao i e-mail adrese zaposlenih, putem kojih građani takođe mogu prijaviti nepravilnosti. Od 2013. godine za prijavljivanje nepravilnosti dostupna je i veb (www.budiodgovoran.me) i mobilna aplikacija “Budi odgovoran”, kreirana u okviru kampanje koju su pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP),a u koju je uključena i ova uprava.