Manja slova Veća slova RSSSaopstenja

30.01.2019.

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“ Uprava za inspekcijske poslove je 24. januara 2018. godine, organizovala sastanak sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, povodom primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima.

24.01.2019.

Turistička inspekcija pojačano kontroliše skijališta

Turistička inspekcija pojačano kontroliše skijališta

Turistička inspekcija tokom zimske turističke sezone, pored svojih drugih nadležnosti, naročito kontroliše rad skijališta, i to s aspekta organizacije i uređenja, uslova bezbjedosti na stazi, pružanja usluga škole skijanja i drugog.

15.01.2019.

Saopštenje: Pojačane kontrole inspekcija u Podgorici i na sjeveru

Uprava za inspekcijske poslove organizovala je trodnevni pojačani nadzor (27-29. decembra 2018. godine) na području Podgorice u kojem su učestvovale Turistička, Sanitarna, Tržišna i Inspekcija rada. U ovom gradu kontrolisani su subjekti koji posluju u ugostiteljstvu i prometu robe, pri čemu je izvršena 291 kontrola , utvrđeno 208 nepravilnosti, izdato 187 prekršajnih naloga, zabranjeno je obavljanje djelatnosti za 8 subjekata nadzora, a treba reći da je 19 lica zatečeno bez ugovora o radu.

31.12.2018.

Završen program "Stop sivoj ekonomiji" sa 60 mladih

Završen  program "Stop sivoj ekonomiji" sa 60 mladih

Povodom završetka Programa osposobljavanja i angažovanja mladih na poslovima sprječavanja neformalnog poslovanja “Stop sivoj ekonomiji” koji je trajao šest mjeseci i završio se 31. januara 2018. godine u Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa učesnicima ovog programa.

27.12.2018.

Kontrolisano 77 uzoraka igračaka u novembru i decembru

Sanitarna inspekcija je u skladu sa Godišnjim programom nadzora proizvoda na tržištu za 2018. godinu vršila planirani nadzor nad bezbjednošću igračaka tokom cijele godine. U novembru i decembru inspektori su metodom slučajnog uzorka iz 22 objekta uzeli za laboratorijska ispitivanja 77 uzoraka igračaka od čega 67 na prisustvo ftalata i 10 na prisustvo bora. Odabir vrsta igračaka od kojih su uzeti uzorci vršen je metodom procjene rizika, kao i uvidom u nebezbjedne igračke ranijih godina, kao i iz nedjeljnih Rapex obavještenja i Regionalne mreže.

26.12.2018.

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali ostavrivanje prava na mjesečnu naknadu

Inspektori socijalne i dječje zaštite su u periodu od 31.10.2018.godine do 27.11.2018.godine, izvršili inspekcijski nadzor u svim centrima za socijalni rad, uključujući i područne jedinice, radi kontrole ostvarivanja prava na mjesečnu naknadu korisnica koje su raskinule radni odnos na određeno vrijeme.

18.12.2018.

Inspekcije izvršile pojačan nadzor pekara

Inspekcija rada i Sanitarna inspekcija izvršile su pojačani nadzor pekara 13. i 14.12.2018. godine na području Podgorice, Tuzi i Golubovaca.

07.12.2018.

Sa privrednim subjektima održan okrugli sto na temu primjene normativa za električnu opremu

Sa privrednim subjektima održan okrugli sto na temu primjene normativa za električnu opremu

U Upravi za inspekcijske poslove 4. decembra ove godine, u orgnizaciji Uprave za inspekcijske poslove i Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta zemalja Jugoistočne Evrope, održan je okrugli sto na temu ”Uloga i obaveze privrednih subjekata u proizvodnji i prometu električne opreme nakon pristupanja EU”. Na okruglom stolu su učestvovali tržišni inspektori za tehnički nadzor (bezbjednost proizvoda) UIP a, predstavnici privrednih subjekata, a podrška su bili eksperti iz projekta Paul Hoogerkamp i Zoran Bilbija.

03.12.2018.

Održan sastanak sa ekspertima iz oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača

Održan sastanak sa ekspertima iz oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove održan je sastanak sa predstavnicima IBF konzorcijuma koji je odabran za sprovođenje usluga predviđenih projektom „Usaglašavanje i implementacija akija u oblasti unutrašnjeg tržišta - IPA 2014“

19.11.2018.

Održana V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu

Održana V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu

U Upravi za inspekcijske poslove održana je V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu, a razmatrani su sektorski izvještaji o realizaciji Opšteg programa nadzora proizvoda na tržištu za period od 1. januara do 31. oktobra 2018. godine kao i predlog Opšteg programa nadzora proizvoda na tržištu za 2019. godinu.