Manja slova Veća slova RSS
>

Uprava za inspekcijske poslove ostvarila ukupan finansijski efekat od blizu 6 miliona eura

Uprava za inspekcijske poslove ostvarila ukupan finansijski efekat od blizu 6 miliona eura
Datum objave: 17.04.2019 14:01 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


U Upravi za inspekcijske poslove danas je održana konferencija za medije na kojoj je direktor ove uprave g. Alija Košuta predstavio godišnje rezultate rada ostvarene u 2018. godini, a najavio je i početak pojačanog nadzora tokom ljetnje turističke sezone.


Košuta je istakao da su za ostvarene rezultate rada zaslužni su prije svega naši mladi kadrovi koji su unijeli novu energiju i pokazali veliku posvećenost u radu, a sve to naravno ne bi bilo moguće da ih nisu podržavali i podučavali iskusnije kolege. 
 
U 2018. godini inspektori Uprave za inspekcijske poslove su obavili skoro 65.000 inspekcijskih pregleda, u kojima je utvrđeno preko 25.000 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektori su donosili preventivne mjere ukazivanja, rješenja o otklanjanju neravilnosti,ali i novčane kazne u vrijednosti od preko 5 miliona eura, a ukupni ostvareni finansijski efekat inspekcijskog nadzora zajedno sa spoljnotrgovinskim prometom iznosi blizu 6 miliona eura. Treba istaći da se iz godine u godinu povećava procenat broja naplaćenih prekršajnih naloga, pa je prošle godine naplaćeno skoro 90 odsto od broja izdatih.
U prošloj godini ostvareni su značajni efekti suzbijanja sive ekonomije kroz legalizaciju vršenja djelatnosti u oblasti trgovine, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, pružanja zdravstvenih, usluga socijalne i dječje zaštite, priređivanja igara na sreću i korišćenja prirodnih resursa.

Kada je u pitanju tržište rada, Inspekcija rada se prioritetno bavila suzbijanjem rada „na crno“, a u 2018. godini zatekla je 2122 lica koja bez ugovora o radu, od kojih je 689 lica nakon postupanja ove inspekcije zaključila ugovor o radu sa poslodavcem. 
 
Direktor ove institucije je istakao da će pojačani nadzor početi već od 1. Maja i trajaće do kraja avgusta. U ovim aktivnostima biće angažovano preko 60 inspektora iz Turističke, Tržišne, Inspekcije rada i Zdravstveno-sanitarne inspekcije i to na teritoriji Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja. 

Direktor Uprave za inspekcijske poslove posebno se osvrnuo na negativne komentare koji su se mogle čuti iz nekih medija kada je u pitanju inspekcijski nadzpr auto-puta, pa je tom prilikom istakao: “Radi javnosti moramo reći da naše inspekcije Ekološka, Inspekcija za vode i Inspekcija rada od početka realizacije projekta auto-puta vrše pojačan inspekcijski nadzor iz okvira naših nadležnosti. Ove inspekcije izvršile su preko 190 kontrola, izrekle 46 mjera ukazivanja i donijele 40 rješenja kojima su naložile otklanjanje nepravilnosti, izdale 42 prekršajna naloga i 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podnijele jednu krikrivičnu prijavu.“
Na konferenciji je navedeno da je, kada je u pitanju zaštita životne sredine, Ekološka inspekcija u kontinuitetu obilazila auto-put od početka njegove izgradnje kako bi predlagala mjere za poboljšanje kvaliteta vode i pratila sve parametre koji određuju njen kvalitet. Po nalogu ove inspekcije izgrađeni su dodatni sedimentacioni bazeni za smanjenje mutnoće vode, postavljeni separatori ulja i masti, vršen je monitoring kvaliteta otpadnih voda i površinskih voda, uklanjanje betonskog mulja iz bazena, upravljanje posebnim vrstama otpada i predavanje istog ovlašćenom sakupljaču. 

Takođe, g. Alija Košuta je istakao da radovi na izgradnji saobraćajnice kao i radovi na regulaciji rijeke Tare, ipak moraju prouzrokovati izvjesnu zamućenost, ali, prema riječima stručnjaka pogoršani kvalitet vode će se popraviti i dostići skoro potupne prirodne vrijednosti nakon nekog vremena od prestanka građevinskih radova. Direktor ove uprave je rekao da „već analize iz februara i marta pokazuju da je voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, iako je tokom izgradnje auto-puta kvalitet vode stalno varirao u zavisnosti od vremenskih uslova i dinamike gradnje“. Takođe je navedeno da da je u prethodnom periodu po nalogu Ekološke inspekcije analiziran otpad koji nastaje prilikom iskopa, pa je CETI utvrdio da isti nema u sebi opasnih materija.