Manja slova Veća slova RSS
>

petak, 12. jula 2013. godine, 10 – 12 h

Pozivamo vas na Zatvaranje IPA Projekta „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“ i Okrugli sto o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru

Datum objave: 11.07.2013 12:32 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Zatvaranje IPA Projekta 
„Zaštita potrošača i tržišni nadzor“
i
Okrugli sto o
zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru

petak, 12. jula 2013. godine, 10 – 12 h
Hotel Podgorica, Podgorica

Uz podršku projekta „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“, koji finansira Evropska unija, Crna Gora nastavlja da napreduje na svom putu pridruživanja EU. Projekat, čiji je budžet iznosio 735 000 €, bliži se kraju nakon 18 mjeseci trajanja i rezultati toga su sljedeći:

• izrađen je nacrt novog zakonodavstva u oblasti nadzora nad tržištem i zaštite potrošača, koji je u skladu sa EU propisima. Urađen je treći Nacionalni program zaštite potrošača.
• sprovedene su sveobuhvatne obuke inspektora i intenzivirana je saradnja različitih inspekcijskih službi, koja će istovremeno obezbijediti da se pravni okvir implementira u praksi i da se potrošači efikasno zaštite od opasnih proizvoda i nepoštenih ugovora.
• uspostavljena su dva nova IT sistema - Sistem o razmjeni informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik i Centralni informacioni sitem o zaštiti potrošača. Navedeni sistemi će omogućiti punu informisanost potrošača i njihovu efikasnu zaštitu.
• podignuta je svijest potrošača o njihovim pravima putem TV kampanje i organizovanjem javnog događaja povodom Svjetskog dana zaštite potrošača.
Koji su sljedeći koraci? Kako različiti akteri mogu da doprinesu i sarađuju kako bi dodatno unaprijedili zaštitu potrošača i tržišni nadzor Crne Gore? O ovim temema će se diskutovati na Okruglom stolu sa različitim akterima.

Ljubazno Vas pozivamo da prisustvujete zatvaranju IPA Projekta „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“ i Okruglom stolu u

petak, 12. jula 2013. godine, 10 – 12 h
Hotel Podgorica, Podgorica