Manja slova Veća slova RSS

Organizacione jedinice uprave su:

1. Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke

2. Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

3. Sektor za zaštitu državnih resursa

4. Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa

5. Sektor za međunarodnu saradnju

6. Sektor za zastupanje i pružanje stručne i druge pomoći u vršenju inspekcijskog nadzora

7. Služba za ljudske i materijalne odnose

8. Služba za inspekcijske informacione sisteme i izvještavanje u okviru inspekcijskog nadzora

9.Služba za opšte poslove i finansije

10. Odjeljenje za unutrašnju reviziju