Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletterОпасни производи

РАПЕX (Рапид Алерт Сyстем фор Нон Фоод Продуцтс) систем брзе размјене информација о непрехрамбеним производима.

Шта је РАПЕX?

Систем Европске уније за брзу размјену службених обавјештења о опасним производима између држава чланица и Комисије, те мјерама и радњама предузетим у погледу производа који представљају озбиљан ризик за безбједност и здравље потрошача.

Размјена обавјештења о опасним производима између држава чланица и Комисије врши се преко контактних тачака. Свака држава чланица успоставља једну РАПЕX контактну тачку за управљање РАПЕX системом на националном нивоу. Национална тијела одлучују у оквиру којег тијела ће успоставити РАПЕX контактну тачку. Свака држава чланица организује своју националну РАПЕX мрежу како би осигурала ефикасан проток информација између РАПЕX контактне тачке и различитих тијела која учествују у РАПЕX-у.

РАПЕX је успостављен на основу члана 12 Директиве 2001/95/ЕЗ која се односи на општу безбједност производа, а примјењује се на мјере које спрјечавају, ограничавају или намећу посебне услове за стављање на тржиште и употребу потрошачког производа који представља озбиљан ризик за здравље и безбједност потрошача.

На основу Директиве о општој безбједности производа (ГПСД-а), учешће држава чланица у РАПЕX-у је обавезно, те држава чланица има правну обавезу да обавјештава Комисију када су испуњена сљедећа четири услова за обавјештавање:
-производ је потрошачки производ,
-производ подлијеже мјерама које спрјечавају ограничавају или намећу посебне услове за његово могуће стављање на тржиште или употребу (превентивне и рестриктивне мјере),
-производ представља озбиљан ризик за здравље и безбједност потрошача, и
-озбиљан ризик има прекограничне учинке.

Из система РАПЕX искључени су производи који су обухваћени посебним и једнаким механизмима обавјештавања који су успостављени у ЕУ: храна и храна за животиње, лијекови, медицински уређаји, ин витро дијагностички медицински уређаји и активни медицински имплантати.

Једном недјељно, петком, Комисија објављује списак опасних производа (Рапеx обавјештења). Рапеx недјељни извјештаји се могу погледати на овој адреси.

Систем за размјену података о опасним производима Црне Горе


Правни оквир: Законом о општој безбједности производа („Службени лист ЦГ“, бр. 48/08), преузета је Директива о општој безбједности производа (2001/95/ЕЗ), Директива о обмањујућим производима (87/357/ЕЕЗ) и Уредба о провјери безбједности производа приликом увоза из трећих земаља (339/93/ЕЕЗ).

На основу овог закона, Влада Црне Горе је донијела Уредбу о начину размјене информација о производима који представљају ризик (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/10), којом се прописује поступак и садржај система за брзу размјену обавјештења о опасним производима на националном нивоу и на међународном нивоу (РАПЕX).

Чланом 2 Уредбе, прописано је да обједињавање и размјену информација између органа Црне Горе и међународну размјену информација о опасним производима који представљају ризик, врши министарство надлежно за послове унутрашње трговине (Министарство економије), преко Тржишне инспекције као Контактне тачке у Систему за размјену информација о опасним производима.

На основу члана 23 Уредбе Министарство економије донијело је Упутство о обрасцима за обавјештење о производима који представљају ризик ("Службени лист Црне Горе", бр. 60/10).

На основу члана 10 став 4 Закона о општој безбједности производа, Министарство економије донијело је Правилник о садржају обавјештења о опасном производу (“Службени лист ЦГ”, бр. 30/10), којим се прописује ближи садржај обавјештења које произвођач, односно дистрибутер доставља надлежном инспекцијском органу, ако на основу расположивих информација и професионалног знања и искуства зна или би требало да зна или оцијени да је производ који је пласирао на тржиште опасан, односно представља озбиљан ризик.

На основу члана 5,става 2 Закона о општој безбједности производа, Министарство економије је донијело Правилник о утврђивању листе црногорских стандарда из области опште безбједности производа ("Службени лист ЦГ“,бр. 74/2010).

Одлука Комисије 2010/15/ЕЗ, којом су утврђене Смјернице за управљање Системом РАПЕX и за обавјештења која се достављају, сходно члану 11 Директиве 2001/95/ЕЗ, преведене су и надлежни национални органи их користе као помоћ приликом спровођења активности.

Учесници система: У Национални систем за размјену података о опасним производима, поред Тржишне инспекције, која је контактна тачка Система, укључене су и друге инспекције надлежне за тржишни надзор и Управа царина. Сви учесници Система су одредили контакт особе и средства комуникације, на основу чега је утврђена Листа контакт особа са подацима за комуникацију.доц

Други услови за успостављање и функционисање Националног система: Полазећи од чињенице да размјена информација о опасним производима представља један од главних приоритета у циљу успостављања безбједног тржишта, на основу хармонизованог правног оквира, Тржишна инспекција као контактна тачка спровела је и спроводи активности на припреми осталих услова за успостављање националног система (едукација кадра, технички и др. услови). Заједно са Координационим тијелом за тржишни надзор ради се и на припреми услова код осталих субјеката - чланова система.

У припреми је и Упутство за функционисање контактне тачке и Система за брзу размјену информација о опасним производима.

Тржишна инспекција је у другом кварталу 2011. године, покренула Национални систем за размјену информација о опасним производима и прве размјене информација врше се са Управом царина и Здравствено-санитарном инспекцијом.

Тржишна инспекција у надзору над безбједношћу/ усаглашеношћу производа (тржишни надзор)


Према Закону о општој безбједности производа (члан. 4) произвођач је дужан да на тржиште пласира искључиво безбједне производе.

Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и других прописа на овом подручју обавља Тржишна инспекција и друге надлежне инспекције, свака у оквиру својих надлежности. У складу са овим законом Тржишна инспекција чини доступним јавности информације са којима располаже, а односе се на производе који су опасни по живот и здравље потрошача, и у том смислу пружа податке неопходне за идентификацију таквих производа, као и податке о мјерама повлачења и/или опозива.

У спровођењу надзора у овој области, Тржишна инспекција примјењује добру праксу ЕУ и предузима мјере у циљу постизања високе заштите потрошача од опасних производа.