Manja slova Veća slova RSS
Uprava za inspekcijske poslove
Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Ana Vujošević
v.d. direktorice

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: kabinet@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Portparol

Tel. +382 (0)20 234 421 
Fax: +382 (0) 20 234 406

Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
____________________________________________
Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke
Tel. +382 (0)20 234 462
Fax: +382 (0)20 234 406

Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za tržišnu inspekciju 

Tel. +382 (0)20 230 529; 230 921; 230 481
Fax. +382 (0)20 230 486
Adresa: Novaka Miloševa 10, 81000 Podgorica 

E-mail:marina.radulovic@uip.gov.me


Odsjek za inspekciju turizma 

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 
Tel. +382 (0) 20 671 273 
E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju rada 
Tel./fax. +382 (0)20 673 124
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: srdjan.simovic@uip.gov.me


Odsjek za metrološku inspekciju
Tel. +382 (0)20 673 603 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za igre na sreću 

Tel. +382 (0)20 672 059
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: veljko.blagojevic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za javne nabavke 
Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: hivzo.kajevic@uip.gov.me
___________________________________________________
Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječije zaštite

Višnja Orban
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 423 
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: visnja.orban@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju 

Karmela Mujičić, glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka

Tel. +382 (0)20 608 015;

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
E-mail: karmela.mujicic@uip.gov,me 

Bijelo Polje
Lalević Lidija 068-862-465 lidija.lalevic@uip.gov.me 
Šabotić Admir 068-872-798 admir.sabotic@uip.gov.me
Numanović Majda 069 446 449 majda.numanovic@uip.gov.me 
Kujović Alija 068 361 188 alija.kujevic@uip.gov.me

Bar
Dragaš Radmila 068-875-277 radmila.dragaš@uip.gov.me
Ramović Alma 068 872 862 ramovic.alma@gmail.com
 
Berane
Žarić Arben 068-830-997 arben.zaric@uip.gov.me
Babović Rada 068-825-906 rada.babovic@uip.gov.me
 
Budva
Tomas Snežana 068-801-085 nipet@t-com.me
Nurković Selma 067/496 155 dr.sci.sn@gmail.com
 
Herceg Novi
Perišić Aleksandra 068 837 765 ratkovic_aleksandra@yahoo.com
Đekić Danijela 068 856 411 danijela.djekic@uip.gov.me

 Kotor
Hubanić Bilgena 068 255 188 bilgena.hubanic@uip.gov.me

 Nikšić
Radulović Vesna 068-801-042 radulovic.vesnank@gmail.com
Drašković Snežana 068-801-043 milosdrale@gmail.com
Mićović Sanja 068 801 632 sanja.ciric@uip.gov.me 

Plav
Šabović Vehbija 068-801-054 vehbijasabovic@gmail.com

Pljevlja
Lučić Miler Olivera 068-801-051 olivera.lucicmiler@gmail.com
Marjanović Biljana 068 827 384 biljana.marjanovic@uip.gov.me

Podgorica
Šćepanović Radojka 067-221-125 radojka.scepanovic@uip.gov.me
Vukadinović Ivana 069-600-962 ivana.vukadinovic@uip.gov.me
Šaković Dejan 068-801-077 dejan.sakovic@yahoo.com
Kovačević-Pajkanović Jadranka 068-801-024 jadranka.pajkanovc@uip.gov.me
Pajović Jelena 068-847-672 jelena.pajovic@uip.gov.me
Sutović Mersada 068-840-492 mersada.sutovic@uip.gov.me
Redžović Jasmina 068-873-412 jasmiina.redzovic@uip.gov.me
Šćepanović Zora 068-801-059 zora.scepanovic@uip.gov.me
Dervović Deniza 068-802-846 deniza.dervovic@uip.gov.me
Veljić Sandra 068-882-298 sandra.veljic@uip.gov.me
Filipović Marija 068 327 521 marijafilipovic.sf@gmail.com
Jevrić Zana 068 281 050 zanajevric@gmail.com
Nikčević Jelena 067/289-120 jelena.nikcevic@uip.gov.me
Danijela Krivokapić 068/832-323 danijela.krivokapic@uip.gov.me 

Rožaje
Kujević Ginera 068-801-062 ginera.kujevic@gmail.com
Kalač Ferizović Amra 068-808 876 amra.kalac@uip.gov.me

Tivat
Francesković Sanja 068-801-040 sanjafran@gmail.com
Brakočević Dajana 068 874 037 dajana984@hotmail.com

Ulcinj
Đekić Mičetić Biljana 068-801-048 biljana.micetic@uip.gov.me
Čađenović Aleksandra 068 874 035 aleksandra.cadjenovic@uip.gov.me

Odsjek za ekološku inspekciju 

Tel. +382(0)20 674 449
Adresa: Ul Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail. veselinka.zarubica@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja 
Tel./fax. +382 (0)20 237 747
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
E-mail: alija.bralic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite
Tel. +38268862467 
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
E-mail: aleksandar.zuber@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za vode 

Tel./fax. +382 (0)20-663-206 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: miodrag.radulovic@uip.gov.me
____________________________________________________

Sektor za zaštitu prostora i državnih resursa

Aida Čikić
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 413
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: aida.cikic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za stanovanje 

Tel. +382 (0)20 231077;
E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me
Adresa: Ulica Baku br.64, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike
Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: drasko.markovic@uip.gov.me

            goran.vusovic@uip.gov.me

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju 

Tel. +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 
Fax. +382 (0)20 234 231
Adresa: Rimski trg 46 , 81000 Podgorica


Odsjek za termoenergetsku inspekciju 

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica 
_________________________________________________
Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa
Nisera Ibrahimović
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nisera.ibrahimovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za prosvjetu 

Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: lucija.adzic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za sport 
Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: dalibor.djeric@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine
Tel.+382 20 673 603 
Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 

Odsjek za inspekciju za arhivsku djelatnost
Tel: +382 (0)20 281 077
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica., 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva 

Tel. +382 (0)20 673 603
Adresa:  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me

____________________________________________________

Sektor za međunarodnu saradnju


Ana Vujošević
Pomoćnica direktora
Tel. +382 (0)20 674 697
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ana.vujosevic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

_____________________________________________________
Sektor za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, izvještavanje i ljudske resurse

Dragoslav Minić
pomoćnik direktora
Tel. +382 (0)20 234 443 
Fax: +382 (0)20 234 406
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


Ljiljana Jovović 
Načelnica Odsjeka za praćenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ljiljana.jovovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Maja Janković
Načelnica Odsjeka za pružanje stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora
Tel. +382(0)20 234 421
E-mail: maja.jankovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Vanja Grgurović
Načelnica Službe za insspekcijske informacione sisteme i izvještavanje u okviru inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: vanja.grgurovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Milovan Ilinčić
Načelnik Odsjeka za ljudske resurse

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: milovan.ilincic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
_________________________________________
Selma Honsić
Načelnica Službe za opšte poslove i finansije

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: selma.homsic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica