Manja slova Veća slova RSS
Uprava za inspekcijske poslove
Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Ilir Harasani
Direktor

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: kabinet@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Dr Iva Čukić Šoškić
Portparol

Tel. +382 (0)20 234 421 
Fax: +382 (0) 20 234 406
E-mail: iva.cukic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
____________________________________________
Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

Rada Marković 
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 462
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: rada.markovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za tržišnu inspekciju 

Tel. +382 (0)20 230 529; 230 921; 230 481
Fax. +382 (0)20 230 486
Adresa: Novaka Miloševa 10, 81000 Podgorica 

E-mail:marina.radulovic@uip.gov.me


Odsjek za inspekciju turizma 

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 
Tel. +382 (0) 20 671 273 
E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju rada 
Tel./fax. +382 (0)20 673 124
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: angelina.medjedovic@uip.gov.me


Odsjek za metrološku inspekciju
Tel. +382 (0)20 673 603 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za igre na sreću 

Tel. +382 (0)20 672 059
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za javne nabavke 
Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: hivzo.kajevic@uip.gov.me
___________________________________________________
Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

Višnja Orban
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 423 
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: visnja.orban@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju 

Tel. +382 (0)20 608 015;


Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica 

Podgorica:

Zora Šćepanović - 068 801 059

Ivana Vukadinović - 069 600 962

Radojka Šćepanović - 067 221 125

Mersada Sutović - 068 840 492

Jasmina Redžović - 067 335 190

Tivat: 

Olgica Bulatović - 068 801 047

Budva:

Tomas Snežana - 068 801 085

Herceg Novi i Kotor: 

Karmela Mujičić - 068 801 057 i

Milica Vukić-Danon - 068 801 041

Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin: 

Admir Šabotić - 068 872 798

Berane, Petnjica, Rožaje: 

Rada Babović 068 825 906

Plav, Gusinje, Andrijevica:

Vehbija Šabović 068 801 054

Pljevlja, Žabljak:

Olivera Lučić -Miler - 068 801 051

Ulcinj:

Biljana Mičetić - 068 801 048

Nikšić, Plužine, Šavnik:

Vesna Radulović - 068 801 042 

Snežana Drašković 068 801 043

Bar:

Radmila Dragaš 068 875 277

Odsjek za ekološku inspekciju 

Tel. +382(0)20 674 449
Adresa: Ul Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail. veselinka.zarubica@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja 
Tel./fax. +382 (0)20 237 747
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
E-mail: alija.bralic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite 
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za vode 

Tel./fax. +382 (0)20-663-206 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: miodrag.radulovic@uip.gov.me
____________________________________________________

Sektor za zaštitu prostora i državnih resursa

Aida Čikić
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 413
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: aida.cikic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za stanovanje 

Tel. +382 (0)20 231077;
E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me
Adresa: Ulica Baku br.64, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike
Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: drasko.markovic@uip.gov.me

            goran.vusovic@uip.gov.me

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju 

Tel. +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 
Fax. +382 (0)20 234 231
Adresa: Rimski trg 46 , 81000 Podgorica
E-mail: blagota.novosel@uip.gov.me


Odsjek za termoenergetsku inspekciju 

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica 
_________________________________________________
Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa
Nisera Ibrahimović
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nisera.ibrahimovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za prosvjetu 

Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: lucija.adzic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za sport 
Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: dalibor.djeric@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine
Tel.+382 20 673 603 
Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 

Odsjek za inspekciju za arhivsku djelatnost
Tel: +382 (0)20 281 077
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica., 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva 

Tel. +382 (0)20 673 603
Adresa:  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
E-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me

____________________________________________________

Sektor za međunarodnu saradnju


Ragip Deljanin 
Pomoćnik direktora
Tel. +382 (0)20 674 697
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ragip.deljanin@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

_____________________________________________________
Sektor za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, izvještavanje i ljudske resurse

Dragoslav Minić
V.D. pomoćnika direktora
Tel. +382 (0)20 234 443 
Fax: +382 (0)20 234 406
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


Ljiljana Jovović 
Načelnica Odsjeka za praćenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ljiljana.jovovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Vanja Grgurović
Načelnica Odsjeka za izvještavanje i razvoj elektronskih baza podataka u okviru inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: vanja.grgurovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Milovan Ilinčić
Načelnik Odsjeka za ljudske resurse

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: milovan.ilincic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
_________________________________________
Selma Honsić
Načelnica Službe za opšte poslove i finansije

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: selma.homsic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica