Manja slova Veća slova RSSAna Vujošević - Pomoćnica direktora Sektora za međunarodnu saradnju

Ana Vujošević je rođena 17.08.1987. godine u Podgorici.

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

Radno iskustvo započela je 2011. godine, radeći u stranoj kompaniji u Budvi kao prevodilac (2011-2015).

Nakon toga radila je u turizmu, kao šef kongresnog centra hotela “Mediteran” u Budvi.

Od 2019. godine bila je  zaposlena u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Budva.

Od maja 2020. godine pa do imenovanja na trenutnu poziciju, obavljala je funkciju pomoćnika direktora Centra za informacione tehnologije Opštine Budva.

Dodatno je bila radno angažovana u Kabinetu predsjednika Opštine Budva na poslovima praćenja strategije razvoja Opštine Budva, na projektima finansiranim iz EU i protokolarnim poslovima.  

Član je tima za kandidaturu grada Budva za titulu Evropske prestonice kulture 2028.

Imenovana je predstavnikom Opštine Budva za komuniciranje procesa evropskih integracija, kao i za razvoj lokalne samouprave sa Zajednicom opština Crne Gore.

Polaznik je niza seminara u oblasti upravljanja EU projektima i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. 

Izradom knjige upravnih i neupravnih procedura, Informatora za građane i niza drugih procedura i pravilnika za potrebe eDMS-a (Eletronic Document Managment System) pružila je poseban doprinos razvoju e-uprave u opštini Budva.

Poznaje rad na HRS Diventa (hotelski informacioni program dizajniran za upravljanje hotelskim i drugim smještajnim objektima) i programu Origami u okviru E-DMS-a.

Od 11.juna 2021. godine obavljala poslove pomoćnika direktora u sektoru za Međunarodnu saradnju u okviru Uprave za inspekcijske poslove,  ispred koje je i član Komisije za evropske integracije.

Tečno govori tri svjetska jezika: engleski, španski i ruski.