Manja slova Veća slova RSSOdsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju

U Odsjeku za zdravstveno-sanitarnu inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti zdravstva, kozmetike, biocida, droga, duvana, hemikalija i ekologije; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.


Glavna zdravstveno-sanitarna inspektorka: Karmela Mujičić

Propisi i opšti akti koje sprovodi Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju.docx

Sanitarna saglasnost_kontakti i upustva.docx

Korisne informacije iz nadležnosti ove inspekcije:

Za zdravstveni pregled predmeta opšte upotrebe pri uvozu uplatiti administrativnu taksu u iznosu 32 € 
Za zdravstveni pregled  predmeta opšte upotrebe uplatiti iznos 3.83 € za svaku grupu predmeta opšte upotrebe do 20 tona, a preko za svaku tonu 0,20 €.
Za sanitarnu saglasnost uplatiti 107,40 € za upotrebu zdravstvenih ustanova i veledrogerija, a za sve ostale objekte za koje se izdaju sanitarne saglasnosti iznos je 35,80 €.


Kontakt

E-mail: karmela.mujicic@uip.gov.me

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2

     81000 Podgorica

Tel. +382 (0)20 608 015
+382 (0)20 608 016
+382 (0)20 608 006

Fax. +382 (0)20 608 005