Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivsku djelatnost

U Odsjeku za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivsku djelatnost vrše se poslovi koje se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivske djelatnosti; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.


Kontakt

Adresa: Ul. Baku bb, Tološi, 
             81000 Podgorica
Tel:        +382 20 673 603