Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju za vode

U Odsjeku za inspekciju za vode vrše se poslovi koje se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti vodoprivrede; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

Glavni inspektor: Miodrag Radulović

E-mail: miodrag.radulovic@uip.gov.me

Propisi i opsti akti - Inspekcija za vode.docx


Kontakt

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Tel./Fax. +382 (0)20 663 206