Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Одсјек за тржишну инспекцију 

У Одсјеку за тржишну инспекцију врше се послови који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области унутрашње трговине и услуга, безбједности производа, ефикасном коришћењу енергије, заштите економских интереса потрошача, заштите права интелектуалне својине, као и друге послове у складу са законом (контактна тачка за размјену информација о опасним производима, стручни и административни послови за Координационо тијело за надзор на тржишту, пријем и вођење регистра пријава трговине); предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овим областима надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада одсјека; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; као и друге послове из надлежности одсјека.

У Групи послова за централно подручје на подручју општина Подгорица, Цетиње, Даниловград, Никшић, Плужине, Шавник и Колашин, врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из надлежности тржишне инспекције и предузимање управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова за центално подручје, као и друге послове из надлежности Тржишне инспекције за ову групу послова.

У Групи послова за јужно подручје на подручју општина Улцињ, Бар, Будва,Тиват, Котор и Херцег Нови, врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из надлежности тржишне инспекције и предузимање управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова за јужно подручје, као и друге послове из надлежности Тржишне инспекције за ову групу послова.

У Групи послова за сјеверно подручје на подручју општина Бијело Поље, Мојковац, Пљевља, Жабљак, Беране, Петњица, Рожаје, Андријевица, Плав и Гусиње, врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из надлежности тржишне инспекције и предузимање управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова за сјеверно подручје , као и друге послове из надлежности Тржишне инспекције за ову групу послова.

У Групи послова за технички надзор врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из надлежности тржишне инспекције за технички надзор у циљу усаглашености и безбједност производа на тржишту и предузимање управних и других мјера и радњи да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); послови који се односе на систем за брзу размјену информација и рад Координационог тијела за тржишни надзор, припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова за технички надзор, као и друге послове из надлежности Тржишне инспекције за ову групу послова.


Главна инспекторка: Нада Ђурђић


Корисне информације

Образац за захтјев за покретање поступка за заштиту права интелектуалне својине,  Образац за обавјештење о опасном производу, Образац пријаве за почетак обављања трговине, као и Образац за подношење жалбе/ иницијативе могу се наћи у рубрици "Библиотека", под картицом "Обрасци". 

Сваког радног дана, од 7 до 15 часова, у просторијама Одсјека за тржишну инспекцију у Подгорици, дежурни испектор доступан је грађанима за одговоре на питања и пријем иницијатива.  

Контакт

Адреса: Новака Милошева 10
           81000 Подгорица

Тел: +382 20 230 529
        +382 20 230 921
        +382 20 230 481

Фаx: +382 20 230 486