Manja slova Veća slova RSSOdsjek za tržišnu inspekciju 

U Odsjeku za tržišnu inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti unutrašnje trgovine i usluga, bezbjednosti proizvoda, efikasnom korišćenju energije, zaštite ekonomskih interesa potrošača, zaštite prava intelektualne svojine, kao i druge poslove u skladu sa zakonom (kontaktna tačka za razmjenu informacija o opasnim proizvodima, stručni i administrativni poslovi za Koordinaciono tijelo za nadzor na tržištu, prijem i vođenje registra prijava trgovine); preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovim oblastima nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

U Grupi poslova za centralno područje na području opština Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Šavnik i Kolašin, vrše se poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tržišne inspekcije i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); priprema analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada grupe poslova za centalno područje, kao i druge poslove iz nadležnosti Tržišne inspekcije za ovu grupu poslova.

U Grupi poslova za južno područje na području opština Ulcinj, Bar, Budva,Tivat, Kotor i Herceg Novi, vrše se poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tržišne inspekcije i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); priprema analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada grupe poslova za južno područje, kao i druge poslove iz nadležnosti Tržišne inspekcije za ovu grupu poslova.

U Grupi poslova za sjeverno područje na području opština Bijelo Polje, Mojkovac, Pljevlja, Žabljak, Berane, Petnjica, Rožaje, Andrijevica, Plav i Gusinje, vrše se poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tržišne inspekcije i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); priprema analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada grupe poslova za sjeverno područje , kao i druge poslove iz nadležnosti Tržišne inspekcije za ovu grupu poslova.

U Grupi poslova za tehnički nadzor vrše se poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tržišne inspekcije za tehnički nadzor u cilju usaglašenosti i bezbjednost proizvoda na tržištu i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); poslovi koji se odnose na sistem za brzu razmjenu informacija i rad Koordinacionog tijela za tržišni nadzor, priprema analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada grupe poslova za tehnički nadzor, kao i druge poslove iz nadležnosti Tržišne inspekcije za ovu grupu poslova.


Glavna inspektorka: Nada Đurđić


Korisne informacije

Obrazac za zahtjev za pokretanje postupka za zaštitu prava intelektualne svojine,  Obrazac za obavještenje o opasnom proizvodu, Obrazac prijave za početak obavljanja trgovine, kao i Obrazac za podnošenje žalbe/ inicijative mogu se naći u rubrici "Biblioteka", pod karticom "Obrasci". 

Svakog radnog dana, od 7 do 15 časova, u prostorijama Odsjeka za tržišnu inspekciju u Podgorici, dežurni ispektor dostupan je građanima za odgovore na pitanja i prijem inicijativa.  

Kontakt

Adresa: Novaka Miloševa 10
           81000 Podgorica

Tel: +382 20 230 529
        +382 20 230 921
        +382 20 230 481

Fax: +382 20 230 486