Manja slova Veća slova RSSOdsjek za termoenergetsku inspekciju

U Odsjeku za termoenergetsku inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti termoenergetike, bezbjednosti proizvoda i efikasnog korišćenja energije; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklane i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

Propisi i opšti akti - Termoenergetska inspekcija.docx


Kontakt

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

81000 Podgorica