Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja

U Odsjeku za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti šumarstva, lovstva i šumskog bilja; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.


Glavni inspektor: Alija Bralić

E-mail: alija.bralic@uip.gov.me


Propisi i opšti akti - Inspekcija za sumarstvo, lovstvo i bilje.docx


Kontakt

Adresa: Nikca od Rovina 55 

81000 Podgorica

Tel./Fax. +382 (0)20 237 747