Manja slova Veća slova RSSOdsjek za rudarsku, geološku i inspekciju za ugljovodonike

U Odsjeku za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike vrše se poslovi koje se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti geologije, rudarstva i istraživanja i prozivodnje ugljovodonika; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.


Glavni inspektor za rudarstvo: Draško Marković

E-mail: drasko.markovic@uip.gov.me 

Glavni geološki inspektor: Goran Vušović

E-mail: goran.vusovic@uip.gov.me

Propisi i opšti akti koje primjenjuju Rudarska geoloska i inspekcija za ugljovodonike_.docx


Kontakt

Tel. +382 20 281 066

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi
81000 Podgorica