Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Одсјек за инспекцију рада

У Одсјеку за инспекцију рада врше се послови који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области радних односа, запошљавања, заштите и здравља на раду; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овој области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада одсјека; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; као и друге послове из надлежности одсјека.

У Групи послова за надзор у области радних односа и запошљавања врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из области радних односа и запошљавања и предузимање управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова, као и друге послове из надлежности инспекције рада за ову групу послова.

У Групи послова за надзор у области заштите и здравља на раду врше се послови који се односе на инспекцијски надзор у погледу придржавања закона и других прописа и општих аката из области заштите и здравља на раду и предузимање управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и обезбиједи правилна примјена прописа; вршење увиђаја тешких, колективних и смртних повреда на раду; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); припрема анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада групе послова, као и друге послове из надлежности инспекције рада за ову групу послова.

Закони и подзаконски акти над чијим спровођењем надзор врши Инспекција рада

Главна инспекторка: Ангелина Међедовић

Е-маил: ангелина.медједовиц@уип.гов.ме


Контакт

Адреса: Улица Баку бб, Толоши, 81000 Подгорица

Тел./Фаx. +382 (0)20 673 124