Manja slova Veća slova RSSOdsjek za metrološku inspekciju

U Odsjeku za metrološku inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti metrologijie, predmeta od dragocijehin metala i bezbijednosti proizvoda; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovim oblastima nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

Glavni inspektor: Sreten Tošić

E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

Zakoni i podzakonski akti nad čijim sprovođenjem nadzor vrši Metrološka inspekcija


Kontakt

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Tel.  +382 (0)20 673 603