Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju za javne nabavke

U Odsjeku za inspekciju za javne nabavke vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti javnih nabavkiu: preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

Glavni inspektor: Hivzo Kajević

E-mail: hivzo.kajevic@uip.gov.me

Zakoni i podzakonski akti nad čijim sprovođenjem nadzor vrši Inspekcija za javne nabavke

Kontakt

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Tel. +382 (0)20 281 066