Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju za prosvjetu 

U Odsjeku za inspekciju za prosvjetu vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti prosvjete: preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima.


Glavna inspektorka:
Lucija Adžić
E-mail: lucija.adzic@uip.gov.me

Kontakt

Adresa: Ul. Baku bb, Tološi,
81000 Podgorica

Tel: +382 20 230 450