Manja slova Veća slova RSSOdsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva

U Odsjeku za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti elektornskih komunikacija, bezbijednosti proizvoda, poštanskih usluga i usluga informacionog društava; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekrđajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.


Glavni inspektor za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva: Mladen Koljenšić

Propisi i opsti akti - Inspekcija za elektronske komunikacije i informatika.docx

Kontakt

Tel:+382 20 673 603

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica

e-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me

Propisi i opsti akti koje sprovodi Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva