Manja slova Veća slova RSSOdsjek za elektroenergetsku inspekciju

U Odsjeku za elektroenergetsku inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike, bezbjednosti proizvoda i efikasnog korišćenja energije; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); davanje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i privrednim subjektima; kao i druge poslove iz nadležnosti odsjeka.

 

Glavni inspektor: Blagota Novosel

E-mail: blagota.novosel@uip.gov.me

Zakoni i podzakonski akti nad čijim sprovođenjem nadzor vrši Elektorenergetska inspekcija

Kontakt

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica

Tel. +382 (0)20 234 941
        +382 (0)20 482 249
        +382 (0)20482 257

Fax. +382 (0)20 234 231