Manja slova Veća slova RSSUPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Tržišni/a inspektor/ka I - za opštinu Podgorica, sa mjestom rada u Podgorici - Odsjek za tržišnu inspekciju, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke,

Interni oglas broj 02/1-100/20-2392/2

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove

Sanitarni/a inspektor/ka I - za opštine Podgorica, Tuzi, Danilovgrad i Cetinje sa mjestom rada u Podgorici - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

Interni oglas broj 02/1-100/20-2353/2

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Glavni/a inspektor/ka - za igre na sreću - Odsjek za inspekciju za igre na sreću, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke

Interni oglas_broj 02/1-100/20-1887/2

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Glavni/a inspektor/ka - socijalne i djecije zastite - Odsjek za inspekciju socijalne i djecije zastite, Sektor za zastitu zivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i djecije zastite

Interni oglas broj 02/1-100/20-1645/2 

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Glavni/a zdravstveno/a - sanitarni/a inspektor/ka - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, Sektor za zastitu zivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i djecje zastite

Interni oglas broj 02/1-100/20-1298/2

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Sanitarni/a inspektor/ka I - za opstine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolasin sa mjestom rada u Bijelom Polju - Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, Sektor za zastitu zivotne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i djecje zastite

Interni oglas_broj_02_1-112_19-8874_2

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove 

Glavni/a inspektor/ka - za sport - Odsjek za inspekciju za sport, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, 

Interni oglas_ 021-11219-53362

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Glavni/a inspektor/ka - za prosvjetu - Odsjek za inspekciju za prosvjetu, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, 

Interni oglas_ 021-11219-53382

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sanitarni/a inspektor/ka I - za opštine Berane, Plav, Gusinje, Petnjica, Rožaje i Andrijevica sa mjestom rada u Plavu 
(17.07.2019 do 01.08.2019)

Interni oglas_broj_021-11219-33532